Zirblast

 Zirblast(zirkón-silikátové keramické abrazívum) sa vyrába elektrotermickou fúziou oxidov zirkónu a kremíka. Zirblast má väčšiu hustotu ako sklenené abrazíva, teda aj väčšiu účinnosť a zároveň nižšiu hustotu ako oceľové abrazíva, takže nedochádza k deformáciam povrchu.

Použitie: čistenie foriem, boilerov, výmenníkov tepla, cisterien, potrubí, častí jadrových reaktorov, zámkov, nerezových materiálov používaných v potravinárstve atď.

Názov Chemické zloženie Fyzikálne vlasnosti

Zirblast

* ZrO2: 67%
* SiO2: 30%
* Iné: 3%

* Tvrdosť (HRC): 65
* Hustota: 3,85g/cm3
* Obj. hmotnosť: 2300 kg/m3

Označenie B20 B30 B40 B60 B120 B125 B205
µm
600 - 850 425 -600 250 - 425 125 - 250 70 - 125 0 - 125 0 - 63
Označenie Z850 Z600 Z425 Z300 Z210 Z150 Z100
µm 850 1180 600 - 850 425 - 600 300 - 425 210 - 300 150 - 210 100 - 150