Oceľový granulát

S - Guľatý oceľový granulát typu S je vyrobený z nadeutektoidnej špeciálne upravenej ocele. Má jemnú homogénnu štruktúru temperovaného martenzitu, ktorá vykazuje optimálnu odrazovú pružnosť a odolnosť proti únave materiálu. Tento materiál je vhodný pre väčšinu aplikácií, ktoré využívajú tryskanie pomocou metacích kolies. Vlastnosti tohto výrobku, predovšetkým jeho životnosť a nárazová odolnosť, umožňujú maximálny čistiaci účinok pri optimálnych nákladoch.

 

Vysvetlivky k tabulke:
Veľkostné označenie a triedenie podľa normy SAE J444.

Hodnoty v tabulke predstavujú kumulovaný podiel materiálu zadržaného nad kontrolným sitom
vyjadrený v %.

X - všetko prechádza

Oko sita - menovitá veľkosť oka kontrolného sita v mm.

Názov Chemické zloženie Označenie Tvrdosť
oceľový
granulát
C 0,75 - 1,20 %
Mn 0,60 - 1,10 %
Si 0,60 - 1,10 %
P max 0,04 %
S max 0,04 %
S
priemer z 10 meraní
460* - 560 HV 1
smerodatná odchýlka
max 40 HV1

 

 

 

 

 

 

 

*Pozn.: Spodná hodnota tvrdosti pri veľkosti S170, S110 a S70 je
znížená na 420 HV1