Liatina granulát

Liatinový granulát sa používa napr. na čistenie kotlov, ako lodné závažie, závažie do rybárskych sietí, prísada do betónových zmesí atď..

Balenie : 25 kg

Názov Chemické zloženie Fyzikálne vlasnosti

Liatina-granulát

  • C - 2,20 - 3,60
  • Mn - < 0,50
  • Si - < 2,20
  • S - < 0,20
  • P - < 0,25
Tvrdosť: 45 - 65 HRC
Hustota: > 6.89/cm 3

PODSITNÉ MEN. ZRNO NADSITNÉ
veľkosť
sita
zbytok
podiel
v %
max.
veľkosť
sita
zbytok
podiel
v %
min.
veľkosť
sita
zbytok
podiel
v %
max.
K 0 0,5 - 1,6 S 050 0,4 10 0,5 75 1,6 5
K 1 1,6 - 2,5 S 160 1,4 15 1,6 75 2,5 5
K 2 2,5 - 3,5 S 250 2,0 15 2,5 75 3,5 5
K 3 3,5 - 4,5 S 350 3,1 15 3,5 75 4,5 5
K 4 4,5 - 6,3 S 450 3,5 15 4,5 75 6,3 5
K 5 6,3 - 8,0 S 630 5,0 15 6,3 75 8,0 5