Garnet

Známy pre svoju tvrdosť, odolnosť a brúsne vlastnosti. GMA Garnet tvorí prírodný Garnet zŕn Almandite, ktoré spĺňajú všetky normy ochrany zdravia a životného prostredia. GMA Garnet je možné 5 krát recyklovať.
Balenie : 25 kg

Nízka prašnosť

GMA Garnet poskytuje výrazne nižšie emisie prachu vďaka svojej vlastnej húževnatosti materiálu a vysokej objemovej hmotnosti. To zabezpečuje minimálne narušenie a ohrozenie susedných operácií a lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť operátora.

Nízka spotreba

Unikátna zrnitost zaisťuje, oveľa väčší vplyv na povrch, a to výrazne znižuje spotrebu abraziva.

Superior kvalita povrchu

GMA Garnetové zrná vedia dôkladne odstrániť hrdzu, rozpustné soli a iné nečistoty. Používanie Garnetu zaisťuje rovnmerne otryskaný povrch.

Size / Grade A+ A B C+ C D+ D E
Sito MM 1.700
~0.600
1.100
~0.425
0.850
~0.300
0.850
~0.300
0.600
~0.180
0.425
~0.125
0.300
~0.125
0.250
~0.090
Retained   % % % % % % % %
12 1.700 1.17              
16 1.100 11.58 0.12            
18 1.000 74.21 19.58            
20 0.850 8.36 46.88 0.17 0.14        
30 0.600 4.68 33.10 31.25 12.70 1.20      
40 0.425   0.32 60.68 32.40 28.50 0.02    
50 0.300     7.90 44.62 53.20 46.30 4.20  
60 0.250       7.54 14.60 37.70 48.00 1.53
80 0.180       2.60 2.50 15.64 44.00 51.87
120 0.125           0.34 3.80 39.54
140 0.106               4.35
170 0.090               2.71
Total   100 100 100 100 100 100 100 100

Možnosti využitia:
A+, A, filtrácia vody
B,C+,C tryskanie-pieskovanie
D+,D,E rezanie vodným lúčom

 

Filtrácia vody:

Hrubšie zrná Garnetu triedy A sa používajú v rôznych odvetviach, ako napríklad filtrácia priemyselných odpadových vôd a komerčná filtrácia vody. Garnet je ekonomicky najefektívnejšou alternatívou pre filtráciu vody.

Tryskanie-Pieskovanie:


Jemné zrná granátu triedy 'B' a triedy 'C' sú najvhodnejšou alternatívou na tryskanie. Garnet je v porovnaní s inými tryskacími materiálmi nenahraditeľný, pretože je šetrný k životnému prostrediu, neobsahuje voľné železo a je možné ho znovu recyklovať.

Využite Garnetu v oblasti pieskovania:
    1.Olejársky a ropný priemysel údržba, rafinérii, ropých vrtov apod.
    2.Stavba lodí, opravy lodí, lodenice pre pieskovacie práce.
    3.Mosty, železničné cisterny, novostavby.
   

Rezanie vodným lúčom:


Mikro zrná garnetu triedy D,E sú dokonale vhodné pre rezanie vodným lúčom v rôznych priemyselných odvetviach. Jednotnosť veľkosti dávajú vynikajúci výkon pre užívateľov. Granát tredy D,E je dokonale vhodný na pre materiáli uvedené nižšie.

Uhlíková oceľ Nerezová oceľ Mramor Keramika.