Oceľová drť

G - Oceľová ostrohranná drť sa vyrába drvením
špeciálne tepelne upravených zŕn granulátu
väčšieho priemeru. Využíva sa pre čistenie
a úpravu povrchu.
Vyrába sa v troch rôznych tvrdostiach:

GP - Oceľová ostrohranná drť s najnižšou tvrdosťou. Zrná se pri
použiívaní rýchlo zaguľacujú. Tento materiál je vhodný predovšetkým
na čistenie od okují.

GL - Oceľová ostrohranná drť so strednou tvrdosťou. V priebehu
tryskacieho procesu sa postupne zaguľacuje. Je vhodná predovšetkým
pre prípravu povrchu pred dalšími operáciami a pre čistenie od okují.

GH - Najtvrdšia oceľová drť, ktorá zostáva v pracovnej zmesi stále
v ostrohrannej forme. Tento výrobok je najúčinnejší pri úpravách
povrchu - umožňuje vyčistenie a zdrsnenie povrchu. Tieto ostrohranné
tryskacie materiály
sa používajú v tryskacích zariadeniach s metacími kolesami len pri
aplikáciach, kde požiadavky na opracovanie prevyšujú cenu použitého
materiálu (napr. tryskanie valcov pre valcovacie stolice, požadovaná
špeciálna povrchová úprava).
Hlavné použitie drte GH je vo vzduchových tryskačoch.

Názov Chemické zloženie Označenie Tvrdosť

Oceľová
drť

C    0,75 - 1,20 %

Mn  0,60 - 1,10 %

Si   0,60 - 1,10 %

P    max 0,04 %

S    max 0,04 %

GP priemer z 10 meraní
450 - 560 HV 1
smerodatná odchýlka
max 40HV 1
GL priemer z 10 meraní
600 - 700 HV 1
smerodatná odchýlka 
max 45HV 1
GH priemer z 10 meraní
800 - 950 HV 1
smerodatná odchýlka
max 60HV 1

Štruktúra oceľovej drte je podľa požadovaných výsledkov tvrdosti tvorená
rôznymi stupňami popusteného martenzitu.

 

Vysvetlivky k tabuľke triedenia:
Veľkostné označenie a triedenie podľa normy SAE J444.

Hodnoty v tabuľke predstavujú kumulovaný podiel materiálu zadržaného nad kontrolným
sitom vyjadrený v percentách.

X - všetko prechádza

Oko sita - menovitá veľkosť oka kontrolného sita v mm.